Oferta dla przemysłu

Laboratorium przygotowane jest do wykonywania znormalizowanych badań technicznych materiałów i elementów konstrukcji budowlanych. W ramach poddanego procesowi akredytacji przez PCA, Systemu Zarządzania opracowano blisko 30 procedur badawczych opartych na odpowiednich normach europejskich, które obejmują.:
- badania mieszanki betonowej w zakresie: gęstości, konsystencji oraz zawartości powietrza,
- badania właściwości betonu w zakresie: gęstości, wytrzymałości na ściskanie i zginanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,
- badania techniczne prętów ze stali zbrojeniowej w zakresie: statycznej próby rozciągania oraz zginania i odginania,
-  badania zginanych elementów konstrukcji, pozwalające scharakteryzować ścieżkę równowagi staycznej,
- badania elementów nawierzchni szynowych systemów przytwierdzeń do podkładu lub wycinka nawierzchni bezpodsypkowej w zakresie: sztywności statycznej i dynamicznej przekładek podszynowych, sztywności dynamicznej sprężystych zespołów przytwierdzenia szyny, sztywności pionowej węzła przytwierdzenia, oporu podłużnego szyny względem podkładu lub wycinka nawierzchni bezpodsypkowej, siły docisku szyny do podkładu lub wycinka nawierzchni bezpodsypkowej, obciążenia cyklicznego węzła przytwierdzenia szyn, oporu na skręcanie szyny względem podkładu, obciążenia pionowego zakotwionych elementów przytwierdzenia szyny,
- badania strunobetonowych monoblokowych podkładów podszynowych w zakresie: rysoodporności części podszynowej przy obciążaniu statycznym, rysoodporności części środkowej podkładu przy obciążaniu statycznym w pozycji normalnej i odwróconej, oraz rysoodporności części podszynowej podkładu przy obciążąniu dynamicznym i zmęczeniowym.

 

Ponadto Laboratorium podejmuje się wykonawstwa wielu innych znormalizowanych lub nietypowych badań na podstawie uzgodnień ze Zleceniodawcą np.:
- badania cech fizycznych i mechanicznych kamienia naturalnego w zakresie:
• gęstości,
• nasiąkliwości,
• odporności na działanie mrozu,
• wytrzymałości na ściskanie,
• zginania, ścieralności,
• wyłamania kołka,

- badania cech fizycznych i mechanicznych drobnowymiarowych elementów betonowych takich jak:
• kostka brukowa,
• elementy ścienne,
• kanalizacyjne itp.