O Laboratorium

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-18) jest jednostką funkcjonującą w strukturze Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Sposób funkcjonowania Laboratorium spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dokumentach wewnętrznych PCA, co stanowiło podstawę wydania w marcu 2011 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1251 przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA obejmuje 24 metody badawcze.

W Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych prowadzi się badania związane z działalnością naukowo-badawczą, dydaktyczną wszystkich jednostek Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz współpracą z przemysłem i wykonawstwem budowlanym.

Laboratorium prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego budownictwa: badania własności fizycznych i mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych, badania konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych, stalowych, zespolonych, murowych, drewnianych. Prowadzane są także badania, na potrzeby kolejnictwa, podkładów podszynowych i węzłów przytwierdzenia.

Część tych badań z uwagi na ich nowatorski i niepowtarzalny charakter nie została objęta akredytacją. Natomiast badania znormalizowane, o charakterze aplikacyjnym i bezpośredniej przydatności zostały akredytowane.

Kierownictwo Laboratorium zapewnia, że wszystkie prowadzone badania wykonywane są z należytą starannością a dziesięcioosobowy personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Badania wykonywane są zgodnie z ustalonymi metodami i przy użyciu właściwie nadzorowanego wyposażenia pomiarowego, a także zgodnie z zasadami systemu zarządzania przedstawionego Księdze Jakości. Wdrożenie w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych systemu zarządzania jest wyrazem troski o jakość wszystkich badań, mającym przede wszystkim pozwolić na ciągłe usprawnianie systemu zarządzania, a także na upowszechnienie świadomości, że dobra praktyka profesjonalna i osiąganie wymaganej przez Klientów jakości wykonywanych badań zależy od odpowiedzialności wszystkich biorących udział w procesie badania.

Laboratorium dysponuje halą o powierzchni użytkowej blisko 500 m2 wyposażoną między innymi w stend badawczy posadowiony na płycie żelbetowej mogącej przenosić duże obciążenia, suwnicę o udźwigu 5 ton, oraz zaplecze techniczne.

Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią następujące maszyny i urządzenia:

·        System badawczy Instron Structural Testing Systems realizujący obciążenia stayczne i dynamiczne w zakresie sił do 1000kN

·         Systemy pomiarowe Hottinger Baldwin

·         Maszyna wytrzymałościowa Z100 Zwick/Roell

·         Maszyna wytrzymałościowa Z1200 Zwick/Roell

·         Maszyna wytrzymałościowa Z6000 Zwick/Roell

·         Maszyna wytrzymałościowa  ZD 40 – 1970

·         Maszyna wytrzymałościowa  DB 600

·         Węzeł betoniarski

·         Mikroskop skaningowy SEM EVO 10 MA wraz z systemem mikroanalizy rentgenowskiej EDS

·         Automatyczna komora chłodnicza