Działalność dydaktyczna

Laboratorium L-18 aktywnie współuczestniczy przygotowaniu i realizowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów, w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedry i Zakłady. 
W trakcie tych zajęć wykorzystywane jest ciągle modernizowane zaplecze sprzętowe laboratorium. W ramach tej działalności prowadzone są między innymi: 

• ćwiczenia laboratoryjne z zakresu badań cech mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych,
• ćwiczenia laboratoryjne z konstrukcji stalowych, żelbetowych i sprężonych,
• badania laboratoryjne związane z pracami dyplomowymi o charakterze doświadczalnym.