UWAGA

UWAGA!!! Niniejszy serwis l18.pk.edu.pl zostanie wkrótce zastąpiony przez serwis l12.pk.edu.pl. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat laboratorium.

O Laboratorium

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-18) jest jednostką funkcjonującą w strukturze Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Sposób funkcjonowania Laboratorium spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dokumentach wewnętrznych PCA, co stanowiło podstawę wydania w marcu 2011 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1251 przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA obejmuje 24 metody badawcze.

W Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych prowadzi się badania związane z działalnością naukowo-badawczą, dydaktyczną wszystkich jednostek Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz współpracą z przemysłem i wykonawstwem budowlanym.

Laboratorium prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego budownictwa: badania własności fizycznych i mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych, badania konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych, stalowych, zespolonych, murowych, drewnianych. Prowadzane są także badania, na potrzeby kolejnictwa, podkładów podszynowych i węzłów przytwierdzenia.

Część tych badań z uwagi na ich nowatorski i niepowtarzalny charakter nie została objęta akredytacją. Natomiast badania znormalizowane, o charakterze aplikacyjnym i bezpośredniej przydatności zostały akredytowane.

Kierownictwo Laboratorium zapewnia, że wszystkie prowadzone badania wykonywane są z należytą starannością a dziesięcioosobowy personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Badania wykonywane są zgodnie z ustalonymi metodami i przy użyciu właściwie nadzorowanego wyposażenia pomiarowego, a także zgodnie z zasadami systemu zarządzania przedstawionego Księdze Jakości. Wdrożenie w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych systemu zarządzania jest wyrazem troski o jakość wszystkich badań, mającym przede wszystkim pozwolić na ciągłe usprawnianie systemu zarządzania, a także na upowszechnienie świadomości, że dobra praktyka profesjonalna i osiąganie wymaganej przez Klientów jakości wykonywanych badań zależy od odpowiedzialności wszystkich biorących udział w procesie badania.

Czytaj więcej: O Laboratorium